PKB po danych za 2016 rok – dekompozycja

Dziś nie będę rozbierał ostatnich danych na czynniki pierwsze – nie będzie o tym co urosło, co spadło, jak będzie w kolejnych kwartałach. Kilka wykresów z krótkimi opisami na temat „co składa się na PKB?”. Czyli dekompozycja PKB. Zapraszam, wydaje się, że temat jest interesujący!


Wpisy podobne do tego, który właśnie czytasz znajdziesz w dziale Raporty i analizy


PKB nie jest idealnym wskaźnikiem oceniającym gospodarkę. Ma wile wad, wielu krytyków. Mimo wszystko w naszych warunkach jest bardzo istotny. Jest mocno skorelowany z wynagrodzeniami i ogólnym poziomem życia. Mocno temat PKB wałkuje Michał Stopka na swoim blogu, zapraszam 🙂


Dziś troszkę od innej strony spojrzymy na PKB. Właściwie od tej samej, ale nieco głębiej 🙂 Wydatkowe podejście do PKB, które jest stosowane przez GUS definiuje PKB jako:

PKB = Konsumpcja + Inwestycje + Wydatki rządowe + Zapasy + Eksport netto

Dziś zajmiemy się nie samym PKB, ale tym, co znajduje się za znakiem równości. Rozbierzemy PKB na składowe i zobaczymy jak wpływają na wzrost gospodarczy w poszczególnych kwartałach.


PKB – WSZYSTKIE SKŁADOWE


Jak czytać wykres?

Czarną linia zaznaczona jest dynamika wzrostu PKB, a kolumny oznaczają wpływ poszczególnych kategorii na wzrost PKB (w pkt. procentowych). Dodatkowo wstawiłem tabelę z danymi, aby łatwiej można było odczytać poszczególne wartości.

Przykładowo spójrzmy na IV kwartał 2016 roku:

  • Dynamika PKB: 2,7%
  • Konsumpcja: 2,1 pkt. proc.
  • Wydatki rządowe: 0,5 pkt. proc.
  • Inwestycje: -1,6 pkt. proc.
  • Zapasy: 1,4 pkt. proc.
  • Eksport netto: 0,3 pkt. proc.

Wracamy do wzoru na PKB:

PKB = Konsumpcja + Inwestycje + Wydatki rządowe + Zapasy + Eksport netto

I widzimy, że w przypadku IV kwartału 2016 r wygląda to tak:

2,7 = 2,1 + 0,5 – 1,6 + 1,4 + 0,3

2,7 = 2,7, czyli wszystko się zgadza.

Mam nadzieję, że nie obrazicie się za powyższe wyjaśnienie – wierzę, że i bez niego wszystko byłoby dla Was jasne 🙂


Od początku 2017 roku prowadzę swój portfel inwestycyjny zgodnie ze Strategią Inwestycyjną.

Istotne jest, aby wyznaczyć sobie cel i konsekwentnie go realizować!

Polecam dwa wpisy na blogu związane ze Strategią:

  1. Teoretyczne podejście do tworzenia Strategii – pomoże ci stworzyć własną!
  2. Opis mojej Strategii Inwestycyjnej na lata 2017-2020

KONSUMPCJA


Konsumpcja indywidualna jest jedną z najistotniejszych kategorii wpływającą na PKB. Wyraźnie widzimy, że jest ona dodatnio skorelowana ze wzrostem PKB, czyli kiedy rośnie konsumpcja, rośnie też PKB.

Warto też zauważyć, że od 2014 r. mamy do czynienia z wysoką konsumpcją. Mimo delikatnego spadku wzrostu PKB w 2016 r., konsumpcja zachowała wysoki wzrost. Moim zdaniem jest tu częściowo widoczny Program 500+ oraz poprawa na rynku pracy. Warto wspomnieć, że z powodu efektu bazy statystycznej, pozytywny wpływ 500+ na konsumpcję skończy się w drugiej połowie roku.

W IV kwartale 2016 r. na 2,7% wzrostu PKB aż 2,1 to konsumpcja! Czyli pozostałe kategorie spowodowały wzrost o 2,7 – 2,1 = 0,6%.


INWESTYCJE


O inwestycjach było bardzo głośno w ostatnim roku. We wpisach komentujących comiesięczne dane makro (tu ostatni komentarz) zwracałem na to uwagę. Zmiana perspektywy unijnej oraz zmiany w rządzie spowodowały spadek inwestycji po stronie rządowej. Dodatkowo niektóre zmiany legislacyjne mogły przyczynić się do spadku inwestycji prywatnych.

Na wykresie widzimy, że inwestycje miały negatywny wpływ na wzrost PKB w całym 2016 r. Na danych miesięcznych (znów odsyłam do comiesięcznego podsumowania) widać, że inwestycje powoli zaczynają odbijać. W  2017 r. ich wpływ na PKB powinien być pozytywny.

Inwestycje także są dodatnio skorelowane ze wzrostem PKB. W dodatku są mocno koniunkturalne, tzn. mocno rosną w okresach prosperity oraz mocno spadają w gorszych okresach.


WYDATKI RZĄDOWE


Wydatki rządowe bywają nieregularne, chociaż na pierwszy rzut oka widać, że są dodatnio skorelowane z PKB. Trudno o nich napisać coś więcej. W IV kwartale 2015 roku ich wpływ na PKB był bardzo wysoki. Być może ze względu na zwiększone wydatki w związku z kończącą się perspektywą środków z Unii?


ZAPASY


Kolejna kategoria, która jest dodatnio skorelowana ze wzrostem PKB. Podobnie jak o wydatkach rządowych, trudno coś więcej o nich napisać.


Indeks WIG. Najpopularniejszy indeks giełdowy na polskiej giełdzie. Każdy z nas się nim posługuje, ale czy wiemy, czym dokładnie jest? Mimo, że najpopularniejszy, to jednak posiada kilka wad! I to dość sporych. Na przykład osobiście rzadko używam indeksu WIG jako benchmarku – po prostu nie odzwierciedla mojego sposobu inwestowania.

Dowiedz się więcej o tym, jak zbudowany jest WIG!


EKSPORT NETTO


Eksport netto to po prostu eksport – import. Bardzo ciekawa kategoria. Jest to jedyna kategoria, która jest ujemnie skorelowana ze wzrostem PKB, czyli w okresach spadku dynamiki PKB eksport netto pozytywnie działa na wzrost PKB. Pełni rolę stabilizującą, swego rodzaju ‚amortyzatora’ dla gospodarki.

Duża w tym zasługa złotówki, której wartość ‚dostosowuje się’ do sytuacji gospodarczej na świecie. W okresach dobrej koniunktury polski złoty zwykle zyskuje na wartości, przez co korzystniejszy staje się import, a mniej korzystniejszy eksport towarów. W rezultacie gdy dynamika PKB rośnie, wpływ eksportu netto na PKB jest znikomy lub ujemny!

Należy spojrzeć na rok 2012, czyli czas wyraźnego spadku dynamiki PKB do okolic 0%. W tym czasie eksport netto pozytywnie wpływał na wzrost PKB. Bez tego mechanizmu stabilizującego, prawdopodobnie wpadlibyśmy w recesję.

Póki mamy własną walutę oraz możliwość kreowania polityki monetarnej, mechanizm ten działa bez zastrzeżeń. Niestety, w momencie wejścia do Unii Walutowej, czyli przyjęcia Euro, będziemy ‚sztywno połączeni’ z innymi krajami Unii Walutowej. Utracimy także możliwość prowadzenia polityki monetarnej. Wprowadzenie Euro pociąga za sobą wiele pozytywnych zmian, jednak utrata opisanego wyżej mechanizmu jest, moim zdaniem, największą słabością wspólnej waluty.


To by było na tyle 🙂 Miało być krótko i jest krótko. Zachęcam do przyjrzenia się wykresom i wyciągnięciu wniosków z poszczególnych okresów.


STOP

Zapisałeś się już na listę wybrańców? 🙂

-> błyskawiczna informacja o nowych wpisach

-> informacja o zmianach wskazań barometru makro

-> informacja o wynikach portfela inwestycyjnego

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *