BAROMETR MAKROEKONOMICZNY


ARCHIWUM!

Barometr makroekonomiczny był podstawą oceny sytuacji rynkowej do końca 2017 roku. Później jego miejsce zaczęły sukcesywnie zastępować inne, lepsze i bardziej precyzyjne metody!

ZOBACZ BIEŻĄCE WPISY NA BLOGU ŚLEDZĄCE WSKAZANIA BAROMETRU

WPIS OPISUJĄCY PIERWSZĄ SKŁADOWĄ – PRODUKCJĘ PRZEMYSŁOWĄ ORAZ SPRZEDAŻ DETALICZNĄ

CZYM JEST BAROMETR MAKROEKONOMICZNY?

W inwestowaniu istotna jest nie tylko selekcja spółek (analiza mikro i mezo), czyli w jaką spółkę inwestujemy, ale także kiedy to robimy (analiza makro). Barometr makroekonomiczny ma pomóc w odpowiedzi na to drugie pytanie, czyli – „kiedy warto trzymać w portfelu akcje?”.

Giełda często bywa nazywana barometrem gospodarki – z niewielkim wyprzedzeniem przewiduje zmiany w niej zachodzące, szczególnie jeśli chodzi o dynamikę PKB. Zależność jest prosta – istnieje dodatnia korelacja pomiędzy dynamiką PKB, a wzrostami na giełdzie. Inaczej mówiąc, jeśli dynamika PKB rośnie, to rośnie giełda. Jeśli dynamika PKB spada – spadają również indeksy giełdowe.

Dla wzrokowców jako dowód poniższy wykres:

wigdynamikapkb

Można oczywiście inwestować zgodnie ze wskazaniami PKB kwartalnego. W takim myśleniu tkwi jednak jedna słabość. Gdy trwa kwartał „wzrostowy”, jeszcze o tym nie wiemy. Dowiadujemy się o tym fakcie dopiero z informacji GUS, który poda ją dwa miesiące po zakończonym kwartale. Czyli np. w styczniu rozpoczyna się kwartał „wzrostowy”, ale informację, że był on wzrostowy będziemy mieli dopiero dwa miesiące po jego zakończeniu, czyli pod koniec maja! Ponad czteromiesięczne opóźnienie.

Z powyższego powodu tak istotne jest śledzenie zmian zachodzących w gospodarce, aby „przewidzieć” kiedy gospodarka rozwija się coraz szybciej (rosnąca dynamika PKB), a kiedy zaczyna się spowolnienie (spadająca dynamika PKB). Tak narodziła się idea stworzenia barometru makroekonomicznego.

Dokładnego „przepisu” na barometr nie zdradzę (tutaj nieco na temat pierwszej składowej), będę jednak dzielił się jego aktualnymi oraz historycznymi wskazaniami. Mogę powiedzieć, że jest on oparty o dane takie jak:

  • produkcja przemysłowa
  • sprzedaż detaliczna
  • inflacja CPI
  • CLI (wskaźnik publikowany przez OECD)

Powyższe dane tworzą dwie składowe barometru. Pierwszą składową tworzą: produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna i inflacja CPI. Druga składowa to CLI.

Barometr może przyjmować trzy wartości:

  • poza rynkiem
  • na rynku – obserwuj!
  • na rynku

„Poza rynkiem” to okres, w którym spodziewamy się spowolnienia gospodarczego, więc lepiej nie mieć w swoim portfelu akcji lub ograniczyć ich ilość do minimum.
„Na rynku – obserwuj!”, jest to okres korzystny do inwestowania w akcje, jednak sytuacja może szybko się zmienić – zalecane redukowanie udziału akcji w portfelu.
„Na rynku” to okres najkorzystniejszy do inwestowania w akcje.

Gdy obie składowe barometru znajdują się w trendzie wzrostowym – barometr przyjmuje wartość „na rynku”. Gdy jedna ze składowych znajduje się w trendzie wzrostowym, a druga w spadkowym – barometr przyjmuje wartość „na rynku – obserwuj!”. Gdy obie składowe znajdują się w trendzie spadkowym – barometr przyjmuje wartość „poza rynkiem”.

Barometr obliczany jest od 9 sierpnia 2012 roku. Z pewnych względów nie jest możliwe policzenie wskazań barometru wstecz. Dlatego musimy zadowolić się danymi od wspomnianego dnia.

HISTORYCZNE WSKAZANIA

Poniżej przedstawiam okresy, w których „obowiązywały” poszczególne wskazania barometru:

18.10.2017 – aktualnie -> na rynku – obserwuj!
19.09.2017 – 18.10.2017 -> poza rynkiem
18.08.2017 – 19.09.2017 -> na rynku – obserwuj!
19.07.2017 – 18.08.2017 -> poza rynkiem
10.05.2017 – 19.07.2017-> na rynku – obserwuj!
08.03.2017 – 10.05.2017 -> na rynku
17.02.2017 – 08.03.2017 -> na rynku – obserwuj!
19.12.2016 – 17.02.2017-> poza rynkiem
21.11.2016 – 19.12.2016 -> na rynku – obserwuj!
19.10.2016 – 21.11.2016-> poza rynkiem
19.09.2016 – 19.10.2016 -> na rynku – obserwuj!
18.08.2016 – 19.09.2016 -> poza rynkiem
19.07.2016 – 18.08.2016 -> na rynku – obserwuj!
19.05.2016 – 19.07.2016 -> poza rynkiem
11.04.2016 – 19.05.2016 -> na rynku – obserwuj!
17.02.2016 – 11.04.2016 -> na rynku
11.01.2016 – 17.02.2016 -> na rynku – obserwuj!
19.11.2015 – 11.01.2016 -> poza rynkiem
08.10.2015 – 19.11.2015 -> na rynku – obserwuj!
17.09.2015 – 08.10.2015 -> na rynku
19.08.2015 – 17.09.2015 -> na rynku – obserwuj!
08.06.2015 – 19.08.2015 -> na rynku
09.04.2015 – 08.06.2015 -> na rynku – obserwuj!
27.01.2015 – 09.04.2015 -> na rynku
08.12.2014 – 27.01.2015 -> na rynku – obserwuj!
23.07.2014 – 08.12.2014 -> poza rynkiem
08.07.2014 – 23.07.2014 -> na rynku – obserwuj!
25.06.2013 – 08.07.2014 -> na rynku
14.01.2013 – 25.06.2013 -> na rynku – obserwuj!
08.08.2012 – 14.01.2013 -> poza rynkiem


Wskazania barometru naniesione na poszczególne indeksy giełdowe oraz dynamikę PKB prezentują się następująco:

Dynamika wzrostu kwartalnego PKB r/r:

Indeks cenowy (_PLWS):

WIG:

mWIG40:

sWIG80: