BENCHMARK

AKTUALNY BENCHMARK – OPIS NA BLOGU

ARCHIWUM – ZOBACZ WPIS SZCZEGÓŁOWO OPISUJĄCY MÓJ PIERWSZY BENCHMARK


Benchmark jest wskaźnikiem, który służy do mierzenia efektywności naszych decyzji inwestycyjnych.


Ponieważ mój Portfel inwestycyjny nie jest typowym portfelem akcyjnym, tylko portfelem zrównoważonym (akcje, lokaty, gotówka i inne instrumenty), pokusiłem się o stworzenie benchmarku, który będzie się lepiej nadawał do porównywania z wynikami osiąganymi przez portfel niż prosty indeks WIG.


Benchmark jest dostosowany do realizowanej Strategii Inwestycyjnej 2017-2020.


Aktualne wykresy przedstawiające stopę zwrotu z Portfela oraz Benchmarku znajdziesz w comiesięcznych podsumowaniach portfela na blogu oraz w sekcji Portfel inwestycyjny.


Benchmark jest oparty na strukturze portfela analizowanej w poszczególnych miesiącach. W okresie sierpień 2013 – luty 2017 wagi poszczególnych aktywów w benchmarku prezentowały się następująco: