CLI za styczeń – barometr makro bez zmian

OCED opublikowała dane nt. wskaźnika wyprzedzającego rynek za styczeń 2016 r. Nasz barometr makro pozostaje bez zmian, tj. dalej wskazuje „na rynku”. Jest tylko jedno małe ‚ale’. W porównaniu z zeszłym miesiącem, wskaźnik zaczął spadać. Ponieważ CLI jest rewidowane co miesiąc, pierwsza zmiana taktowana jest jako sygnał ostrzegawczy. Dopiero potwierdzenie zmiany trendu w kolejnym miesiącu spowoduje zmianę wskazania barometru z „na rynku” na „na rynku – obserwuj!”. W każdym razie na razie jesteśmy bezpieczny, a w ostatnich miesiącach CLI potwierdziło swoją skuteczność.

Czytaj dalej…

Dane makro za styczeń + zmiany w portfelu

Wczoraj GUS podał dane makroekonomiczne wpływające na zachowanie barometru makroekonomicznego, czyli sprzedaż detaliczną, produkcję przemysłową oraz inflację CPI. Odczyty były trochę gorsze od oczekiwań, ale na tyle dobre, że spowodowały zmianę wskazania barometru makro na „na rynku!”. Zmiana ta pociągnęła za sobą pewne zmiany w portfelu inwestycyjnym. Zmiany są w trakcie – jesteśmy w trakcie sezonu publikowania wyników rocznych, więc sporo może się dziać 🙂

Czytaj dalej…

CLI za grudzień – barometr makro bez zmian

Wczoraj OECD opublikowała dane dotyczące wskaźnika wyprzedzającego CLI. Jeśli chodzi o trend – nic się nie zmieniło. Wskaźnik dla Polski w dalszym ciągu rośnie, co zapowiada polepszenie sytuacji makroekonomicznej. Oznacza to, że mój autorski barometr makroekonomiczny w dalszym ciągu wskazuje „na rynku – uważaj!”. We wpisie kilka słów o najnowszym CLI i jego wpływie na barometr makroekonomiczny.

Czytaj dalej…

Dane makro za grudzień + podsumowanie roku 2015 + co dalej z giełdą?

Właściwie zakończył się już ‚sezon’ publikacji danych makroekonomicznych za grudzień 2015 r. Tym samym mamy komplet informacji na temat ostatniego kwartału oraz całego roku 2015 r. Z tego powodu, oprócz standardowego komentarza dotyczącego wpływu danych makro na barometr makroekonomiczny, pokuszę się o małe przewidywanie przyszłości 🙂 Zapraszam do wpisu nt. barometru makro oraz sytuacji w polskiej gospodarce i na giełdzie.

Czytaj dalej…

Dane nt. CLI – zmiana wskazania barometru makro!

OECD przedstawiło dane dotyczące wskaźnika wyprzedzającego CLI. Po raz kolejny (drugi miesiąc z rzędu) znajduje się w tendencji rosnącej. Co to oznacza? Po pierwsze, wskaźnik sugeruje, że gospodarka Polski znajduje się w fazie rozwoju. Po drugie, zmianę wskazania barometru makro z „poza rynkiem” na „na rynku – obserwuj!”. Zmiana zachodzi w ciekawym momencie, ponieważ nastroje na rynkach światowych nie są zbyt optymistyczne. Zapraszam do zapoznania się z dość szczegółowym wpisem poruszającym tematy sytuacji w gospodarce światowej, zmiany wskazania barometru makro oraz wpływu tych zdarzeń na portfel inwestycyjny.

Czytaj dalej…

Dane makro za listopad – barometr bez zmian

Główny Urząd Skarbowy podał dziś do wiadomości informację o danych makroekonomicznych. Pod kątem barometru makroekonomicznego najbardziej interesuje mnie sprzedaż detaliczna, inflacja CPI oraz produkcja przemysłowa. Dane okazały się znacząco lepsze od prognoz ekonomistów. Nie wpłynęło to jednak na zmianę wskazania barometru makro, który w dalszym czasie radzi pozostać poza rynkiem. Nie zmienia to faktu, że już w przyszłym miesiącu barometr może zmienić wskazanie. Szybko, biorąc pod uwagę, że dopiero 19 listopada „kazał” wyjść z rynku akcji.

Czytaj dalej…

Listopadowe CLI – barometr makroekonomiczny bez zmian

OECD opublikowało dane dotyczące wskaźnika wyprzedzającego CLI. Wskaźnik zanotował wzrost po ostatnich spadkowych miesiącach – nie oznacza to jednak zmiany wskazania barometru, który w dalszym ciągu wskazuje na pozostanie poza rynkiem akcji. Ponieważ CLI jest rewidowane wstecz, aby potwierdzić zmianę trendu konieczne jest utrzymanie trendu wzrostowego w kolejnym miesiącu. Dopiero taki sygnał oznaczać będzie odwrócenie trendu i zmianę wskazania barometru makroekonomicznego. Kilka słów komentarza.

Czytaj dalej…

Barometr makroekonomiczny – poza rynkiem!

Dzisiejsze dane dotyczące października, które podał Główny Urząd Statystyczny potwierdzają moje przypuszczenia – barometr makro zmienił kierunek i obecnie pokazuje, że powinniśmy trzymać się z daleka od rynku akcji! Zaprezentowane dane dotyczące produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i inflacji CPI są jeszcze gorsze, niż prognozowane. Dlaczego barometr zmienił wskazanie na negatywne i co to dla mnie oznacza? Zapraszam do przeczytania wpisu.

Czytaj dalej…

Nowe dane nt. CLI – barometr makro bez zmian

OECD opublikowało dziś dane nt. CLI, które niczego nie zmieniają, jeśli chodzi o barometr makroekonomiczny. CLI w dalszym ciągu znajduje się w trendzie spadkowym i jest to wskazanie negatywne. Tak naprawdę kluczowe dla barometru będą dane GUSu nt. produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i inflacji CPI. Zostaną one opublikowane 19 listopada. Wtedy też najprawdopodobniej nastąpi zmiana wskazania barometru na „poza rynkiem”.

Czytaj dalej…

Dane GUS za wrzesień – barometr makro bez zmian

Główny Urząd Statystyczny opublikował wszystkie dane niezbędne do obliczenia barometru makroekonomicznego. Mimo ryzyka zmiany wskazania na „poza rynkiem”, dane okazały się wystarczające dobre, aby pozostać na rynku – wskazanie barometru pozostaje bez zmian i przyjmuje wartość „na rynku – obserwuj!”. Nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu znajdujemy się w ciekawym miejscu – średnie 3-miesięczne produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej po inflacji CPI zaczynają spadać.

Czytaj dalej…