Zmiany w portfelu inwestycyjnym!

Pewnie zauważyliście, że do tej pory gotówka stanowiła dość duży udział w moim portfelu inwestycyjnym. Cały czas próbuję dostosować strukturę portfela do założeń, które opieram między innymi na barometrze makroekonomicznym. Staram nie robić się tego gwałtownie, tylko regularnie dostosowywać portfel do warunków rynkowych. Obecnie barometr makroekonomiczny wskazuje na: „na rynku – obserwuj!”. Oznacza to, że w większości portfel powinien składać się z akcji. W tej chwili jest to nieco ponad 58%. Jaka więc zaszła zmiana w portfelu? Kupiłem jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych za większość posiadanej gotówki

Czytaj dalej…

Barometr makroekonomiczny – zmiana wskazania!

Dziś OECD opublikowało dane nt. CLI, które jest ważną składową barometru makroekonomicznego. Jak pisałem w zeszłym miesiącu, CLI znalazło się w ciekawym miejscu – zmienia się kierunek, w którym się porusza. Do tej pory CLI z miesiąca na miesiąc rosło, w zeszłym miesiącu po raz pierwszy zaczęło spadać, a dzisiejszy odczyt potwierdził zmianę kierunku. Oznacza to, że koniunktura zaczyna się pogarszać. Co prawda wskaźnik dalej przyjmuje wartości powyżej 100, co oznacza wzrost, jednak jego dynamika jest co raz mniejsza.

Ta zmiana oznacza (potwierdzenie zmiany trendu), że wskazanie barometru makroekonomicznego zmienia się na: „na rynku – obserwuj!”

Czytaj dalej…

Kopalnia Soli „Wieliczka”

Nie samym światem finansów człowiek żyje – czasem trzeba odpocząć, nabrać nieco energii do dalszego działania. Dlatego w zeszłym tygodniu odwiedziłem Kopalnię Soli „Wieliczka”. Kopalnię, która została wpisana na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i z całą pewnością jest jednym z najpiękniejszych miejsc, które warto w Polsce zobaczyć.

Czytaj dalej…

Jak to jest z podatkami w górnictwie?

W ostatnich miesiącach górnictwo stało się mocno medialnym tematem. Niskie ceny węgla oraz wysokie i sztywne koszty produkcji złożyły się na trudną sytuację w górnictwie węglowym, szczególnie tym na Górnym Śląsku. Lubuska Bogdanka ma się stosunkowo dobrze. Oczywiście w latach prosperity wszyscy byli szczęśliwi – wysokie wpływy zasilały Skarb Państwa, pracownicy otrzymywali nagrody w postaci udziału w zyskach, firmy okołogórnicze sprzedawały sprzęt wart miliony złotych. Wszystko to pękło jak bańka mydlana, gdy załamał się światowy popyt na węgiel, a w konsekwencji ceny „czarnego złota”. Dziś wszyscy przerzucają się argumentami, kto jest winny takiej, a nie innej sytuacji. Nie będę rozbierał obecnej sytuacji na czynniki pierwsze, próbując obarczyć kogoś winą za stan obecny. Chciałbym poruszyć kwestię podatków. Podatków, które zdaniem Związków Zawodowych są jednym z gwoździ do trumny górnictwa. Jak jest faktycznie?

Czytaj dalej…

Wpływ podatku od kopalin na sytuację finansową KGHM

Podatek od wydobycia niektórych kopalin jest przedmiotem wielu dyskusji i sporów. Zdania co do jego zasadności i wpływu na sytuację KGHM są podzielone. Niektórzy uważają, że istnienie podatku jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ KGHM nie powinien eksploatować surowców naturalnych za darmo. Inni uważają, że krajowy potentat miedziowy płaci wystarczająco dużo podatków w innych formach, a dodatkowe obciążenie doprowadzi do utracenia możliwości inwestycyjnych, a w konsekwencji stagnacji Spółki. Ostatnią grupę stanowią osoby stojące pomiędzy dwoma skrajnymi zdaniami – według nich podatek jest zasadny, jednak nie w takiej formie.

Czytaj dalej…