PORTFEL WZORCOWY

PORTFEL WZORCOWY BYŁ WYKORZYSTYWANY JAKO STRATEGIA INWESTYCYJNA W OKRESIE SIERPIEŃ 2013 – GRUDZIEŃ 2016.

OBECNIE STOSOWANA STRATEGIA W OGRANICZONYM ZAKRESIE WYKORZYSTUJE BAROMETR MAKROEKONOMICZNY.

NIEMNIEJ, BAROMETR MAKROEKONOMICZNY JEST PRZYDATNYM NARZĘDZIEM W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH – SŁUŻY MI JAKO NARZĘDZIE POMOCNICZE

Portfel wzorcowy to udział poszczególnych typów aktywów w portfelu z uwzględnieniem wskazań barometru makroekonomicznego. Mój portfel wzorcowy opiera się na trzech głównych typach aktywów: akcjach spółek notowanych na GPW, funduszach inwestycyjnych (obligacje korporacyjne oraz państwowa) oraz gotówce. Dlaczego tylko te trzy kategorie? Ponieważ wystarczają, aby dywersyfikować ryzyko w zależności od sytuacji rynkowej oraz są zgodne z moją filozofią inwestowania.

Portfel wzorcowy:

Portfel wzorcowy

Idea jest prosta – im lepszy okres do inwestowania (zgodnie ze wskazaniem barometru makroekonomicznego), tym większe zaangażowanie w akcje. I analogicznie – im gorszy okres do inwestowania zgodnie z makroekonomicznymi przesłankami, tym niższe zaangażowanie w akcje.

 Od wartości wzorcowych dopuszczalne jest 15% odchylenie plus/minus, przez co powstają przedziały „od-do”. Weźmy np. obecną sytuację (stan na 26.10.2015). Barometr makro wskazuje „na rynku – obserwuj!”. Oznacza to, że w portfelu powinno znajdować się:

  • od 50% do 80% akcji,
  • od 10% do 40% funduszy inwestycyjnych,
  • od 0% do 25% gotówki

Oczywiście mogą występować chwilowe odchylenia od wartości przyjętych w portfelu wzorcowym. Na przykład w momencie zmiany wskazania barometru może minąć kilka tygodni, zanim portfel zostanie odpowiednio przebudowany.