MÓJ PORTFEL INWESTYCYJNY

ZOBACZ BIEŻĄCE WPISY NA BLOGU NA TEMAT WYNIKÓW I ZMIAN W PORTFELU

ZAPOZNAJ SIĘ Z MOJĄ STRATEGIĄ INWESTYCYJNĄ 2017-2020

ZOBACZ MÓJ BENCHMARK

Postanowiłem podzielić się z wami składem mojego portfela inwestycyjnego oraz wynikami, jakie osiąga. Skład portfela przedstawiam w podziale na poszczególne grupy aktywów (akcje, obligacje, fundusze, gotówka) oraz na konkretne walory. Nie zdecydowałem się jednak na podanie konkretnych wartości, tylko na procentowy udział w portfelu. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tę małą tajemniczość 🙂

Chciałbym podkreślić, że portfel nie jest typowym portfelem giełdowym. Za pomocą portfela realizuję swoją Strategię Inwestycyjną, więc znajdują się w nim akcje, czasem fundusze obligacyjne, środki na lokatach oraz gotówka. Gdybym miał go porównać do funduszów inwestycyjnych, to powiedziałbym, że mój portfel jest funduszem zrównoważonego rozwoju. Dlatego też porównywanie stopy zwrotu z portfela do indeksów giełdowych nie do końca jest prawidłowe (chociaż oczywiście z czystej ciekawości to robię 🙂 ). W celu oceny, czy moje decyzje inwestycyjne są skuteczne, czy nie, stworzyłem benchmark, którego struktura odzwierciedla budowę portfela.

Jak często aktualizuję dane? Jeśli znacznie nie zmienia się struktura portfela (brak ruchów w portfelu) to po zakończeniu każdego miesiąca. Gdy przebudowuję portfel (a dzieje się to zazwyczaj po zakończeniu publikacji kwartalnych wyników przez spółki GPW) wszystkie zmiany staram się wprowadzać na bieżąco.

Warto zaznaczyć, że jest to realny portfel inwestycyjny, więc zawiera w sobie wszystkie koszty – prowizje, spready, podatki.

Inwestować zacząłem 27.08.2013, właśnie od tej daty przedstawiana jest stopa zwrotu w porównaniu z benchmarkami oraz liczona jest średnioroczna stopa zwrotu (CAGR).

Pełną kontrolę nad portfelem inwestycyjnym mam dzięki MyFund.pl.

UDZIAŁ AKTYWÓW W PORTFELU

Stan na: 31.10.2017

SZCZEGÓŁOWY SKŁAD PORTFELA

Stan na: 31.10.2017

PORÓWNANIE DO INDEKSÓW – OD POCZĄTKU ISTNIENIA PORTFELA

26.08.2013 – 31.10.2017

PORÓWNANIE DO BENCHMARKU – OD POCZĄTKU ISTNIENIA PORTFELA

26.08.2013 – 31.10.2017

ŚREDNIOROCZNA STOPA ZWROTU (CAGR)

Stan na: 31.10.2017