O RAPORTACH PDF

„Raporty PDF” to nazwa opracowań, które pomagają mi w realizacji punktu 4. mojej filozofii – w wyborze odpowiednich spółek do portfela inwestycyjnego. W excelu agreguję dane z rachunków zysku i strat, bilansu, rachunku przepływów pieniężnych oraz inne podstawowe dane (liczba akcji, ceny akcji itp.) ponad 100 spółek. Na podstawie tych danych tworzę raporty analizy fundamentalnej. Raporty, które zapisuję w pliku PDF, stąd ich nazwa „raporty pdf” ;).

Oto lista tego, co można znaleźć w raportach:

 • wykres ceny akcji
 • dane i wykresy pozycji rachunku zysków i strat
 • dane i wykresy pozycji bilansowych
 • dane i wykresy pozycji rachunku przepływów pieniężnych
 • analiza przepływów pieniężnych
 • dynamika wzrostu wybranych pozycji z rachunku zysków i strat oraz bilansu
 • sezonowość wyników
 • analiza wskaźnikowa – wartość rynkowa
 • analiza wskaźnikowa – rentowność
 • analiza wskaźnikowa – marżowość
 • analiza wskaźnikowa – przepływy pieniężne
 • analiza wskaźnikowa – płynność
 • analiza wskaźnikowa – zadłużenie
 • analiza wskaźnikowa – struktura aktywów
 • analiza wskaźnikowa – wykorzystanie majątku
 • analiza rentowności – model DuPonta
 • analiza rentowności – model Dudycza
 • zagrożenie niewypłacalności – model Altmana
 • zagrożenie niewypłacalności – model Gajdki-Stosa
 • zagrożenie niewypłacalności – model Prusaka P1
 • zagrożenie niewypłacalności – model PAN-F
 • zagrożenie niewypłacalności – model PAN-G
 • zagrożenie niewypłacalności – model Mączyńskiej MAD
 • FCFE
 • wartość likwidacyjna Wilcoxa
 • Quick Test
 • F-SCORE Piotroski
 • Peter Lynch – PED

Lista jest dość długa, ale zamiast czytać o tym, co jest w raportach polecam się z nimi zapoznać. Niektóre z nich można ściągnąć stąd.

Uwaga! Jak już wspomniałem, w swojej bazie danych mam ponad 100 spółek. Tylko dla niektórych z nich tworzę raporty w PDF, resztę przeglądam na ‚surowo’ w excelu. Jeżeli chciałbyś otrzymać podobny raport PDF dla wybranej spółki, proszę o kontakt.